Creatable heeft ten doel:

  1. het bevorderen van welzijn, cultuur, jeugd- en ouderzorg door mensen, bedrijven en andere organisaties te enthousiasmeren, faciliteren en begeleiden tot het doen van algemeen nuttige en maatschappelijke inzet voor de samenleving;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de case-beschrijvingen vindt u een verslag van de activiteiten welke Creatable uitvoert. Bij de jaarlijkse financiële verantwoording zal tevens een korte omschrijving van de activiteiten per jaar worden toegevoegd.

Enkele feiten over Creatable:

Naam:  Creatable Foundation (ingeschreven bij KvK als Stichting Livable Foundation)

Bestuurssamenstelling:

  • Penningmeester, namens Livable, Bastiaan Koetsveld
  • Secretaris, namens Livable, Bastiaan Koetsveld
  • Voorzitter, namens Livable, Bastiaan Koetsveld

Datum oprichting:  7 maart 2017

RSIN nummer: 8573.58.431

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur van Creatable ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Creatable keert onkostenvergoedingen uit aan haar vrijwilligers conform de richtlijnen van de belasting. Medewerkers van Creatable ontvangen een beloning conform hun arbeidsovereenkomst.

Fondsenwerving: Creatable werft donaties bij bedrijven welke een belang hebben bij wonen, werken en maatschappelijke winst. Een overzicht van donateurs wordt jaarlijks bij het financieel verslag bijgevoegd.

Neem contact op

Creatable Foundation

Maaskade 83A

3071 ND Rotterdam

t. 085 0440 880

No form yet! You should add some...