Creatable heeft ten doel:

  1. het bevorderen van welzijn, cultuur, jeugd- en ouderzorg door mensen, bedrijven en andere organisaties te enthousiasmeren, faciliteren en begeleiden tot het doen van algemeen nuttige en maatschappelijke inzet voor de samenleving;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de case-beschrijvingen vindt u een verslag van de activiteiten welke Creatable uitvoert. Bij de jaarlijkse financiële verantwoording zal tevens een korte omschrijving van de activiteiten per jaar worden toegevoegd.

Enkele feiten over Creatable:

Naam:  Creatable Foundation (ingeschreven bij KvK als Stichting Livable Foundation)

Bestuurssamenstelling:

  • Penningmeester, namens XY-Zet BV, Maurice van Gemerden
  • Secretaris, namens In Petto BV, Dennis Cleef
  • Voorzitter, namens Salomonsoordeel BV, Carmen Salomons

Datum oprichting:  7 maart 2017

RSIN nummer: 8573.58.431

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur van Creatable ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Creatable keert onkostenvergoedingen uit aan haar vrijwilligers conform de richtlijnen van de belasting. Medewerkers van Creatable ontvangen een beloning conform hun arbeidsovereenkomst.

Fondsenwerving: Creatable werft donaties bij bedrijven welke een belang hebben bij wonen, werken en maatschappelijke winst. Een overzicht van donateurs wordt jaarlijks bij het financieel verslag bijgevoegd.

Financieel beheer: De penningmeester ziet toe op beheer van de financiën, daarbij ondersteund door het financieel administratiekantoor Accounton. Het bestuur geeft aan op welke wijze het geld besteed mag worden, merendeel van de uitgaven betreft personeelskosten conform beloningsbeleid. De accountant stelt jaarlijks een financieel verslag op, het bestuur voegt hier een overzicht van de gedane activiteiten toe. Zodra het financiële verslag over 2017 is afgerond zullen wij dit hier publiceren.

Neem contact op

Creatable Foundation

Hooidrift 110

3023 KV Rotterdam

 

t. 085 0440 880

e. wij@Creatable.world

Uw bericht