Waarde creatie:
financieel & sociaal

De Creatable Foundation kiest als vertrekpunt wonen in combinatie met handen uit de mouwen steken. Wij geloven in de samenhang van welzijn en commercie. Onze kennis rondom Starters en wonen zetten wij met hart en ziel in voor het creëren van deze samenhang.

De kwaliteit van de sociale verbindingen van de Starter op de woningmarkt verdient alle aandacht. Positieve Starters maken het verschil in de wijk en hebben een sociale meerwaarde op de lange termijn.

Wij ontwikkelen praktische en sociaal innovatieve concepten rond vastgoedbeheer en Starters met als doel zowel sociaal maatschappelijk- als bedrijfseconomische winst te laten ontstaan. Nieuwe concepten die relevant zijn voor onze samenleving voor nu én voor de langere termijn.

Sociaal ondernemerschap is ons handelsmerk, bedrijven nemen zo hun verantwoordelijkheid in de maatschappij. Oplossingen zoeken voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Winst maken met oog voor de menselijke maat. Ethisch, moreel en commercieel.

“Kansen koppelen aan veronderstelde onmogelijkheden die omwonenden kunnen hebben.”

Henk Zijderveld
Gepensioneerd afdelingsmanager Wonen en Werken Bouman GGZ, Huismeester Livable

Sociale Innovatie

Wij ontwikkelen concepten waarbij we sociaal kwetsbaren in onze samenleving koppelen aan jonge mensen die hen waar nodig begeleiden en samen onder één dak wonen.

Wij initiëren projecten waarbij hoger opgeleide bewoners zich vestigen in ontwikkelwijken en daarmee op sociaal, economisch en cultureel vlak bijdragen aan het leefklimaat van de buurt.

Wij bedenken oplossingen voor woningcorporaties die zich steeds meer moeten concentreren op hun kerntaak verhuur, maar ook gehouden zijn om over een flexibele woonvoorraad te beschikken voor intra- en extramurale instellingen.

Wonen, Werken & Leren

We dragen aan bij aan de totstandkoming van leefgemeenschappen waarin jonge mensen zich vrijwillig inzetten in innovatieve start-ups; waarbij jong- en oud, hoog- en laag opgeleid met elkaar in contact staan. Turkse mamma’s die met een starterssubsidie van de gemeente pizza’s maken en verkopen in een studentenwooncomplex. Startende ondernemers die een ruimte krijgen om laagdrempelig een dansschool te kunnen opzetten.

Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van een innovatieve Smart Sensor waardoor ouderen thuis in de gaten kunnen worden gehouden door het watergebruik slim te registreren, bij een verontrustende afname van het waterverbruik neemt een medebewoner contact op met de oudere en de familie.

Wij faciliteren een Walk-In-Centre gerund door HBO-studenten verpleegkunde, waar buurtbewoners terecht kunnen voor eenvoudige geneeskundige handelingen zoals bloeddrukmeting en preventieadviezen.

Maatschappelijke Winst

Verantwoordelijkheid nemen staat centraal in onze concepten. Starters, studenten, pensionado’s dragen bij aan hun eigen leefklimaat door zich in te zetten als vrijwilliger.

Deze participerende houding brengt sociale cohesie met zich mee. Door de directe onderlinge contacten en kleinschaligheid ontstaan efficiënte samenwerkingsverbanden die weinig kosten en de maatschappij op de lange termijn veel geld besparen en het welzijn bevorderen.

“Ik word hier ontzettend blij van.”

Stef Blok
Minister Wonen en Rijksdienst

Een open verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden met maatschappelijke meerwaarde ?

Bel 085 0440 880